RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Rzepinie, ul. Słubicka 3, 69 – 110 Rzepin reprezentowany przez Dyrektora MDK w Rzepinie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest zapewniony pod adresem e – mail:gajec.ania@o2.pl Informację można uzyskać także pod adresem e – mail: mdk@rzepin.org lub nr tel. : 95 759 65 29 oraz bezpośrednio   w siedzibie Administratora. 
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,
  • wykonania zawartych umów i świadczenia usług: podatkowych i rachunkowych, marketingowych oraz archiwalnych,- prowadzenia statutowych działań MDK w Rzepinie
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych:
  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
   • b) wypełnienia obowiązku prawnego administratora ( np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie  odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie  (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych wyżej celów.
Skip to content