O nas

Placówka funkcjonuje od stycznia 2005r. – wówczas Rada Miejska w Rzepinie powołała do życia samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Rzepinie.

Podstawowym przedmiotem działania MDK jest:

edukacja kulturalna i wychowanie poprzez kulturę,
tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,
tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
tworzenie warunków do korzystania z twórczoœci filmowej.

Pod czujną opieką instruktorów przy MDK działają: zespoły muzyczne, grupy taneczne i recytatorskie. Swoimi występami uatrakcyjniają miejskie i gminne imprezy oraz festyny. Oprócz dotacji z budżetu gminy, posiada również wpływy z wynajmu sal i sprzętu oraz projekcji filmów w Kinie “Chrobry”.

Skip to content