DZIWNY ŚWIAT

Dziwny Świat.

Seanse
09.01.2023 godz. 16:00 – projekcja zakończona
14.01.2023 godz. 16:00 – projekcja zakończona
 
Opis filmu:
Jest to pełna przy­gód po­dróż w głąb zu­peł­nie nie­sa­mo­wi­te­go świa­ta za­miesz­ka­ne­go przez naj­dziw­niej­sze stwo­ry. Czy skłó­co­ny klan Kla­nów, ro­dzi­na od­kryw­ców i po­szu­ki­wa­czy przy­gód, zdoła się do­ga­dać i wy­peł­nić naj­waż­niej­szą misję swo­je­go życia
ZAPRASZAMY DO KINA "CHROBRY" Dziwny Świat. Seanse 09.01.2023 godz. 16:00 14.01.2023 godz. 16:00 Bilety do kupienia w kasie MDK: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy - dla dzieci i młodzieży do 16 r.ż., posiadaczy Karty Dużej Rodziny (1 bilet na 1 kartę), emerytów i rencistów,dla studentów do 26 r.ż Opis filmu: Jest to pełna przy­gód po­dróż w głąb zu­peł­nie nie­sa­mo­wi­te­go świa­ta za­miesz­ka­ne­go przez naj­dziw­niej­sze stwo­ry. Czy skłó­co­ny klan Kla­nów, ro­dzi­na od­kryw­ców i po­szu­ki­wa­czy przy­gód, zdoła się do­ga­dać i wy­peł­nić naj­waż­niej­szą misję swo­je­go życia?  
Skip to content