Celtic Dance

celtic-dance Od początku działalności zespołu przewinęło się przez niego kilkudziesięciu tancerzy. W roku szkolnym w grupie tańczyły 32 osoby, w poprzednich bywało że ponad 40. Zespół pracuje w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, przed występami częściej.

Oprócz stałych zajęć organizowane są także warsztaty ze zwiększoną częstotliwością ćwiczeń.

100 1891 100 1891 100 1891 100 1891

Współpraca

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg