O nas

mdk-budynekPlacówka funkcjonuje od stycznia 2005r. – wówczas Rada Miejska w Rzepinie powołała do życia samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Rzepinie.

Podstawowym przedmiotem działania MDK jest:

  • edukacja kulturalna i wychowanie poprzez kulturę,
  • tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
  • tworzenie warunków do korzystania z twórczości filmowej.

Pod czujną opieką instruktorów przy MDK działają: zespoły muzyczne, grupy taneczne i recytatorskie. Swoimi występami uatrakcyjniają miejskie i gminne imprezy oraz festyny. Oprócz dotacji z budżetu gminy, posiada również wpływy z wynajmu sal i sprzętu oraz projekcji filmów w Kinie „Chrobry".

Współpraca

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg