#WMASECZCEMIDOTWARZY - Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Kopia konkurs fotograficzny 11Jak zdążyliście zauważyć, u nas ostatnio zrobiło się bardzo konkursowo. Przygotowaliśmy dla was kolejny konkurs, tym razem fotograficzny #WMASECZCEMIDOTWARZY. W konkursie może wziąć udział każdy, kto lubi fotografować. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia lub serii zdjęć związanych z tematem #WMASECZCEMIDOTWARZY. Można zrobić autoportret (selfie) lub portret grupowy (zdjęcie rodzinne).Tutaj obowiązuje dowolność, najważniejsze, żeby sfotografować się w maseczkach. Pokażcie, że nosicie maseczki ! Pokażcie swoje piękne maseczki ! Przy robieniu zdjęć, liczymy na waszą kreatywność. Możecie np. sfotografować się w ciekawej scenerii. Kreatywność i ciekawa interpretacja tematu będą wysoko oceniane. Nie należy zapominać, że aparat to tylko narzędzie, a fotografie tworzone są w głowie !
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 czerwca 2020r., a z nadesłanych zdjęć odbędzie się wystawa online w tym samym dniu.
Fotografie prosimy przesyłać na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1 czerwca br., do godz. 23:59. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody! Nagrodą główną w konkursie jest bon podarunkowy do Empiku o wartości 200 zł. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

 KONKURS FOTOGRAFICZNY #WMASECZCEMIDOTWARZY

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Rzepinie

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto lubi fotografować. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, biorą udział w konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zdjęcia lub serii zdjęć wykonanych samodzielnie, odpowiednio opisanych oraz przesłanie oświadczenia.

4. Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 fotografie .
5. Konkurs rozpoczyna się 19 maja 2020r. i potrwa do 1 czerwca 2020r.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 czerwca 2020r., a z nadesłanych zdjęć odbędzie się wystawa online w tym samym dniu.
7. Fotografie prosimy przesyłać na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1 czerwca br., do godz. 23:59.
8. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia lub serii zdjęć związanych z tematem #WMASECZCEMIDOTWARZY. Można zrobić autoportret (selfie) lub portret grupowy (zdjęcie rodzinne). Tutaj obowiązuje dowolność, najważniejsze, żeby sfotografować się w maseczkach. Pokażcie, że nosicie maseczki ! Pokażcie swoje piękne maseczki ! Przy robieniu zdjęć, liczymy na waszą kreatywność. Możecie np. sfotografować się w ciekawej scenerii. Kreatywność i ciekawa interpretacja tematu będą wysoko oceniane. Nie należy zapominać, że aparat to tylko narzędzie, a fotografie tworzone są w głowie !

Wymagania techniczne i warunki uczestnictwa:
1. Prosimy o nadsyłanie zdjęć w formacie JPG, żadne z nich nie może przekraczać 5MG.
2. Zdjęcie może być wykonane zarówno aparatem profesjonalnym, jak i aparatem w telefonie komórkowym.
3. Na konkurs można nadsyłać zarówno fotografie czarno – białe, jak i kolorowe.
4. Jak opisać zdjęcia?Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia: każde zdjęcie powinno być opisane wg wzoru: imię i nazwisko dziecka, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. Do zdjęcia prosimy załączyć oświadczenie z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. (wzór poniżej).
Osoby dorosłe: każde zdjęcie powinno być opisane wg wzoru: imię i nazwisko nr telefonu. Do zdjęcia prosimy załączyć oświadczenie z podpisem (wzór poniżej).
5. Wzór oświadczenia: Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego #WMASECZCEMIDOTWARZY dostępnego na str. internetowej: mdk.rzepin.org i akceptuję jego postanowienia.
6. Oświadczenie może być napisane w programie Word lub odręcznie (jeśli odręcznie, należy zrobić zdjęcie oświadczenia i przesłać je).
7. Nadsyłając zdjęcia na konkurs fotograficzny #WMASECZCEMIDOTWARZY jestem świadomy, że:
  • 1a. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym #WMASECZCEMIDOTWARZY /osoba niepełnoletnia.1b. Wyrażam zgodę na mój udział w konkursie fotograficznym #WMASECZCEMIDOTWARZY /osoba dorosła/.
  • 2a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych /osoba niepełnoletnia/
  • 2b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych /osoba dorosła/.
  • 3.Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęć konkursowych w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich zdjęć, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.
Dodatkowe informacje / Nagrody
1.Wyniki konkursu oraz nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu tj. mdk.rzepin.org oraz na portalu społecznościowym Facebook dnia 5 czerwca 2020r.
2. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatorów komisja.
3.Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: kreatywność, oryginalny pomysł, ogólne wrażenie estetyczne oraz nawiązanie do tematu.4. Jury wybierze jednego laureata oraz trzy równorzędne wyróżnienia. Nagrodą główną w konkursie jest bon podarunkowy do Empiku o wartości 200 zł. Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziany jest również bon podarunkowy do Empiku o mniejszej wartości. 5. Zgłoszone do konkursu zdjęcia przechodzą na własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji zdjęć konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.
Klauzula informacyjna Rodo 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury ul. Słubicka 3 69-110 Rzepin
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu literacko - plastycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;
8) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Współpraca

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg