Zapraszamy do udziału w konkursie MOJA MAMA JEST KOCHANA

Moja mama jest kochana plakat1 001Weź udział w konkursie i wygraj dla swojej mamy bukiet kwiatów ! Już 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji specjalnie dla mieszkańców naszej gminy przygotowaliśmy konkurs literacko – plastyczny pt. „Moja mama jest kochana”. Na wasze wiersze i prace plastyczne czekamy do 20 maja 2020r. Szczegóły konkursu w regulaminie. Rozstrzygnięcie nastąpi 26 maja ! Z nadesłanych prac odbędzie się wystawa online, a autorzy nagrodzonych prac otrzymają bukiety kwiatów, które dostarczymy w Dniu Matki! Regulamin poniżej.

Regulamin konkursu literacko – plastycznego „MOJA MAMA JEST KOCHANA”


ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Rzepinie

CELE
1. Popularyzacja święta Dnia Matki. 2. Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury.                      3. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.

TEMATYKA
Uczestnicy nadsyłają wiersze lub prace plastyczne związane z tematem konkursu MOJA MAMA JEST KOCHANA. Istnieje dowolność interpretacji tematu.

KATEGORIE KONKURSOWE i ZASADY UCZESTNICTWA                                                                   Konkurs obejmuje dwie kategorie podlegające odrębnej ocenie:
• POEZJA – uczestnik nadsyła jeden wiersz w formie pliku PDF (czcionka tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.) lub zdjęcie rękopisu pisanego wielkimi literami (prosimy o czytelne pismo).
• PRACA PLASTYCZNA – uczestnik nadsyła skan lub zdjęcie jednej pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką np. malarstwo, rysunek, technika mieszana. Forma prac: kompozycja płaska, format pracy – A-4, A-3 Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę w danej kategorii. Uczestnicy indywidualnie przygotowują wiersze i prace plastyczne. UWAGA! Uczestnik może wziąć udział w dwóch kategoriach konkursowych: POEZJA I PRACA PLASTYCZNA.

UCZESTNICY KONKURSU
W każdej kategorii przewidziane są cztery grupy wiekowe:
I grupa – dzieci od 5 do 7 roku życia
II grupa – dzieci od 8 do 12 roku życia
III grupa – młodzież od do 13 roku do 18 roku życia                                                                                IVgrupa – dorośli

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC                                                                                                          Tył pracy konkursowej powinien być opisany czytelnie wg wzoru: imię i nazwisko dziecka, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu, oraz zawierać krótki zapis z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. Treść zapisu: Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu literacko - plastycznego MOJA MAMA JEST KOCHANA dostępnego na str. internetowej: mdk.rzepin.org i akceptuję jego postanowienia. W przypadku osób dorosłych wg wzoru: imię i nazwisko, nr telefonu, oraz zawierać krótki zapis z podpisem. Treść zapisu: Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu literacko - plastycznego MOJA MAMA JEST KOCHANA dostępnego na str. internetowej: mdk.rzepin.org i akceptuję jego postanowienia. Pliki PDF, zdjęcia lub skany prac konkursowych odpowiednio opisane z tyłu prosimy przesłać na e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMINY
1. Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do 20 maja 2020 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 maja 2020 r. Informacja o laureatach pojawi się na str. internetowej: mdk.rzepin.org, na Facebooku MDK-u.

DODATKOWE INFORMACJE                                                                                                                                         1. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz na portalu społecznościowym Facebook.
2. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatorów komisja.
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają bukiety kwiatów, które zostaną dostarczone w Dniu Matki.
4. Zgłoszone do konkursu pliki PDF, zdjęcia i skany prac konkursowych przechodzą na własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji zdjęć prac konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.

UDZIAŁ W KONKURSIE                                                                                                                 Nadsyłając pracę na konkurs literacko - plastyczny MOJA MAMA JEST KOCHANA:                                        1a. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie literacko – plastycznym MOJA MAMA JEST KOCHANA /osoba niepełnoletnia/. 1b. Wyrażam zgodę na mój udział w konkursie literacko – plastycznym MOJA MAMA JEST KOCHANA /osoba dorosła/.
2a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych /osoba niepełnoletnia/.                                                                     2b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych /osoba dorosła/.
3.Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęć nadesłanej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury ul. Słubicka 3 69-110 Rzepin
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu literacko - plastycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;
8) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Współpraca

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg