Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym BIAŁO - CZERWONE POLSKIE BARWY NARODOWE

 

Konkurs flaga1Kochani !
Mieliśmy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna do końca kwietnia znacznie się poprawi i będziemy mogli normalnie funkcjonować. Niestety, przed nami kolejny miesiąc ograniczeń w spotkaniach grup działających w MDK. W związku z tym będziemy systematycznie starali się wychodzić do Was z rozmaitymi propozycjami na naszych stronach. Pierwszą z nich jest konkurs plastyczny BIAŁO – CZERWONE POLSKIE BARWY NARODOWE skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. Zapewne wiecie, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej właśnie okazji przygotowaliśmy konkurs.

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie . A co trzeba zrobić? W uproszczeniu wykonać w dowolnej technice pracę i po prostu przesłać ją nam (zdjęcie pracy) odpowiednio opisaną z tyłu na wskazany adres mailowy do 6 maja. Rozstrzygnięcie nastąpi 11 maja ! Z nadesłanych prac odbędzie się wystawa online. Oczywiście czekają atrakcyjne nagrody! Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie !

Regulamin konkursu plastycznego „BIAŁO – CZERWONE POLSKIE BARWY NARODOWE”

ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Rzepinie

CELE
1.Utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
2. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
3. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.

TEMATYKA
Praca konkursowa powinna być artystyczną wizją miejsca i sytuacji, w których można spotkać flagę. Można odwołać się do sytuacji sportowych, historycznych, podróżniczych… Na pracy musi znaleźć się wizerunek flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie przewidziane są trzy kategorie wiekowe:
I grupa – dzieci od 5 do 7 roku życia
II grupa – dzieci od 8 do 11 roku życia
III grupa - dzieci od do 12 roku do 16 roku życia

FORMA I TECHNIKA WYKONANIA PRAC
1. Forma prac: - kompozycja płaska, format pracy – A-4, A-3

2. Technika dowolna np. malarstwo, rysunek, techniki łączone itp.
3. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: oryginalny pomysł, ogólne wrażenie estetyczne, samodzielne wykonanie oraz nawiązanie do tematu. 4. Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczne. 5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC                                                                                                               Tył pracy konkursowej powinien być opisany czytelnie wg wzoru: imię i nazwisko dziecka, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu, oraz zawierać krótki zapis z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. Treść zapisu: Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu plastycznego BIAŁO – CZERWONE POLSKIE BARWY NARODOWE dostępnego na str. internetowej: mdk.rzepin.org i akceptuję jego postanowienia. Zdjęcia lub skany pracy konkursowej i tyłu pracy z opisem prosimy przesłać na e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMINY
1. Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do 6 maja 2020 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11 maja 2020 r. Informacja o laureatach pojawi się na str. internetowej: mdk.rzepin.org, na Facebooku MDK-u.

DODATKOWE INFORMACJE                                                                                                                                              1. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz na portalu społecznościowym Facebook.
2. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatorów komisja.
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody, które zostaną przesłane pocztą.
4. Zgłoszone do konkursu zdjęcia lub skany prac przechodzą na własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji zdjęć prac konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.

UDZIAŁ W KONKURSIE                                                                                                                      Nadsyłając pracę na konkurs plastyczny BIAŁO – CZERWONE POLSKIE BARWY NARODOWE:

1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym BIAŁO – CZERWONE POLSKIE BARWY NARODOWE.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

3.Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęć nadesłanej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO                                                                                                      Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. zwanym dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury ul. Słubicka 3 69-110 Rzepin
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu plastycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;
8) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Współpraca

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg