Zapraszamy do udziału w IX Gminnym Konkursie Plastycznym pt." Bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje"

 

2019 11 04 lam pionyZapraszamy do udziału w IX Gminnym Konkursie Plastycznym pt. "Bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje". Tematem tegorocznej edycji konkursu są lampiony. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Prace należy składać w MDK w Rzepinie lub Biblotece Miejskiej w Rzepinie do 2 grudnia 2019r. Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin konkursu plastycznego „Lampiony”

ORGANIZATORZY
Miejski Dom Kultury w Rzepinie i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie.
CELE
1. Poznawanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
2. Wprowadzenie w klimat Świąt Bożego Narodzenia.
3. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
TEMATYKA
Tematem tegorocznej edycji konkursu są lampiony.
UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie przewidzianych jest sześć grup:
I grupa – dzieci przedszkolne (4-6 lat)
II grupa – dzieci klas I – III SP
III grupa - dzieci klas IV – VIII SP
IV grupa – młodzież gimnazjalna i młodzież ponad gimnazjalna (do lat 19)
V grupa – dorośli
VI grupa- wspólna praca rodzinna
FORMA I TECHNIKA WYKONANIA PRAC
1. Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczne.
2. Forma prac: - forma przestrzenna (technika dowolna) !!! 3. Każdy uczestnik konkursu wybiera jedną grupę i oddaje tylko 1 pracę.
4. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę oraz nawiązanie do tradycji.
TERMINY
1. Prace prosimy dostarczyć do domu kultury lub biblioteki do 2 grudnia 2019 r.
2. Każdą pracę należy opisać czytelnie pismem drukowanym, podając imię i nazwisko, wiek, klasę, do której uczęszcza autor.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród, połączone z otwarciem wystawy odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w MDK w Rzepinie przy ul. Słubickiej

3. DODATKOWE INFORMACJE
1. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatorów komisja.
2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Prace będą eksponowane na wystawie w MDK w Rzepinie.
4. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna ul. Słubicka 3 69-110 Rzepin
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu plastycznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;
8) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Współpraca

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg