Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Widokówka z Puszczy Rzepińskiej"

2018 06 11 konkurs widokowkaZapraaszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. "Widokówka z Puszczy Rzepinskiej", który skierowny jest do dzieci i młodzieży. Należy wykonać pracę plastyczną zawierającą elementy związane z Gminą Rzepin, Puszczą Rzepińską (krajobraz, pomniki przyrody, architektura, zabytki) i złożyć ją do 21 czerwca 2018r. w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody !!! Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Rzepinie oraz MDK w Rzepinie. Szczegóły w regulamnie.

 

 

Regulamin konkursu plastycznego „Widokówka z Puszczy Rzepińskiej”

ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Rzepinie i Miejski Dom Kultury w Rzepinie.
CELE
1. Promocja Gminy Rzepin. 2. Odkrywanie bogactwa i piękna Puszczy Rzepińskiej oraz poszczególnych miejscowości Gminy Rzepin. 3. Popularyzacja wiedzy o Puszczy Rzepińskiej i Gminie Rzepin.
4. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. 5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi
4. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
TEMATYKA
Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać pracę plastyczną zawierającą elementy związane z Gminą Rzepin, Puszczą Rzepińską (krajobraz, pomniki przyrody, architektura, zabytki).
UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie przewidzianych są cztery grupy wiekowe:
I grupa – dzieci w wieku 5 – 7 lat
II grupa – dzieci w wieku 8 – 10 lat
III grupa – dzieci w wieku 11 – 14 lat
IV grupa – dzieci w wieku 15 – 18 lat
FORMA I TECHNIKA WYKONANIA PRAC
1. Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczne.
2. Forma prac: - minimalny format arkusza – A3, maksymalny 50x70 cm - technika : malarstwo ( np. farby plakatowe, akwarelowe, olejne) i pastele olejne 3. Ilość dostarczonych prac przez jednego uczestnika – 1 praca 4. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę: - walor estetyczny (ogólne wrażenie estetyczne),
- twórczą wyobraźnię (oryginalność pomysłu),
- samodzielność wykonania,
- rozpoznawalność miejsca.                                                                                                           TERMINY
1. Prace prosimy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie do 21 czerwca 2018 r.
2. Każdą pracę należy opisać czytelnie pismem drukowanym, podając imię i nazwisko, wiek, klasę, do której uczęszcza autor pracy oraz miejsce jego zamieszkania.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej nastąpi do 29 czerwca 2018r. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują na stronach: www.rzepin.pl oraz www.mdk.rzepin.org                                                                                                                     DODATKOWE INFORMACJE
1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów.
2. W skład komisji wejdą artyści plastycy– uczestnicy Pleneru Malarskiego „ Widokówka z Puszczy Rzepińskiej”, który odbędzie się w Rzepinie w dniach 21.06 – 30.06 2018r.
2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz wartościowe nagrody.
3. Prace będą eksponowane na wystawie w Miejskim Domu Kultury w Rzepinie.
4. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych oraz wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.

Współpraca

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg